Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Air Traffic Control Tower

Air Traffic Control Tower

1. maja 2004 bo z delom pričelo javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.. Tega dne preide v podjetje, ki bo v 100% državni lasti, več kot 120 delavcev, ki danes, v petek, 30. aprila, še zadnjič izvajajo storitev kontrole zračnega prometa v okviru Uprave RS za civilno letalstvo.

Republika Slovenija tako izpolnjuje evropsko zahtevo, ki nalaga ločitev izvajalca storitev navigacijskih služb zračnega prometa in upravnega organa za področje civilnega letalstva.

Podjetje je bilo formalno ustanovljeno 30. januarja 2004. Osnova za ustanovitev podjetja je lani jeseni sprejet Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 101/03). Podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., bo v slovenskem zračnem prostoru izvajalo navigacijske storitve za potrebe zračnega prometa, to so kontrola zračnega prometa, zagotavljanje letalskih informacij ter vzdrževanje in nadgradnja telekomunikacijskih sredstev.

Podjetje bo izvajalo storitve kontrole zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru, katerega letno preleti okoli 140.000 letal, na slovenskih letališčih pa pristane ali vzleti več kot 15.000 letal. Svojo dejavnost bo podjetje izvajalo s sedeža v Ljubljani in treh slovenskih letališč za mednarodni zračni promet: Ljubljana, Maribor in Portorož. Podjetje bo skrbelo tudi za več kot 20 infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb zračnega prometa, ki so nujne za varno odvijanje zračnega prometa, nahajajo pa se po vsej Sloveniji.

Agencija za okolje bo še naprej izvajala storitve letalske meteorologije, prav tako bo služba iskanja in reševanja še naprej izvajana v sodelovanju večih ministrstev.

Nadzorni svet, ki ga sestavljajo Jože Romšek, generalni sekretar Ministrstva za promet kot predsednik ter člani mag. Bojan Babič, državni sekretar iz Ministrstva za promet, Igor Nered, državni podsekretar na Ministrstvu za obrambo ter Tomaž Oplotnik, svetovalec vlade iz Ministrstva za finance, so v preteklih mesecih potrdili organizacijski akt, ki delavcem zagotavlja enake pravice, kot jih imajo v okviru Uprave.

Financiranje podjetja prav tako določa Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa in sicer bodo temeljni vir prihodkov pristojbine na zračnih poteh (preletne takse), ki pa se bodo še naprej, tako kot do sedaj, najprej stekale v državni proračun. Iz njega bo podjetje v prvem letu delovanja prejelo sredstva do višine 2,28 milijarde SIT, v letu 2005 pa do 2,73 milijard SIT. Vir financiranja so po zakonu lahko še priletne pristojbine, ki v Sloveniji še niso vpeljane. Predvidoma naj bi se v letošnjem letu vzpostavili ustrezni pogoji, ki bi omogočali pobiranje še teh pristojbin.

Zaključen je tudi že razpis za direktorja podjetja. Pričakuje se, da ga bo vlada imenovala na eni prihodnjih sej.

Angleško ime podjetja, s katerim se bo predstavljalo, je “Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Ltd.”.

Reorganizacija navigacijskih služb zračnega prometa ne bo vplivala na rednost, nemotenost in varnost zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru.

Uprava RS za civilno letalstvo tudi po izločitvi navigacijskih služb nemoteno nadaljuje z delom.

direktor Uprave RS za civilno letalstvo

Srečko Janša